Tartalomjegyzék

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2024.06.18
  Urilcard.com ÁSZF

  Urilcard.com

  Általános Szerződési Feltételek


  Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

  Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.shop.urilcard.com, https://www.urilcard.com ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://urilcard.com/aszf.

  Definíciók:

  Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

  Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

  Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

  Szolgáltató:  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

  1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

  A szolgáltató neve: Urilcard Korlátolt Felelősségű Társaság
  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1174 Budapest, Kvasz András utca 8. Fsz. 1. ajtó
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@urilcard.com  
  A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 01-09-395703
  A szolgáltató adószáma: 27730212-2-42
  Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  A szolgáltató telefonszáma: +36301832884
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

  Tárhely.Eu
  Szolgáltató Korlátolt Felelösségú Társaság (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4.
  X. em. 241.; cégjegyzékszáma: 01-09-909968; e-mail cime: gdpr@tarhely.eu

  Shopify Inc.
  ATTN: Chief Privacy Officer
  151 O’Connor Street
  Ground floor,
  Ottawa, ON K2P 2L8
  Canada  2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

  2.1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  2.2.    A jelen ÁSZF 2022. március 17. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

  2.3.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül (kivéve jelen dokumentumot és az adatkezelési tájékoztatót). 

  2.4.    Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban. 

  3. REGISZTRÁCIÓ / VÁSÁRLÁS

  3.1.   A szolgáltatás igénybevétele/megrendelése/előfizetése során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződést az arra jogosult fél a bíróság előtt megtámadhatja. Az eredményes megtámadás (pernyertesség) következtében a szerződés a megkötésének időpontjától érvénytelenné válik, vagy ha az más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni.

  3.2.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.  

  3.3.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).

  4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK

  4.1.    A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát, illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség -nem kerül felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.

  4.2.    A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges). 

  4.3.    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.

  4.4.  Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére olyan ár kerül a Webáruház felületére, amire vonatkozóan nincs meg a Szolgáltató szerződéskötési akarata, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést azon az áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja az általa megfelelőnek tartott áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot.

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.  5. RENDELÉS MENETE

  5.1.    Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

  5.2.    Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

  5.3.    Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

  5.4.    Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „+,-” ikonra kattint Felhasználó.

  5.5.    Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

  5.5.1.    Fizetési módok:

  Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal, vagy csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

  Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 

  Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. 

  Bankkártyás fizetés Simple-lel:

  Tudomásul veszem, hogy Szolgáltató által a(z) https://www.shop.urilcard.com, https://www.urilcard.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Számlázási név és cím, e-mail, telefonszám.

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

  5.5.2.    Szállítási költség (bruttó összegek):

  1500 Ft

  5.6.   A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége megfelelő-e. A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. 

  5.7.    Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

  5.8.    Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei (pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik.

  5.9.    Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. 

  5.10.    Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

  5.11.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

  5.12. Szolgáltató a Felhasználók tájékoztatása mellett bármikor szervezhet nyereményjátékot.

  6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

  6.1.    A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

  6.2.    Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 14 munkanapon belül. 

  6.3.    Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. 

  6.4.    Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

  6.5.    A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

  6.6.    A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
  a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
  b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

  6.7.    Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Felhasználó érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.

  6.8.    Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik.

  Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján  – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

  Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi követeléskezelő és/vagy ügyvéd segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

  7. ELÁLLÁS JOGA

  7.1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

   A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

  a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  aa) a terméknek,

  ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

  ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

  ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

  a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

   Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

  7.2.    A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

  7.3.    Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

  7.4.    Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  7.5.    A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

  7.6.    Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának közvetlen költségén kívül más költség nem terheli.

  7.7.    Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  7.8.    A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

  a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

  b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

  c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

  e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

  g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

  h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

  k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

  l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

  m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

  7.9.    Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg.

  7.10.    A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  7.11.    Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaszolgáltatni. Ha a vállalkozás az árut üzlethelyiségben is értékesíti, és a fogyasztó a vállalkozás üzlethelyiségében személyesen gyakorolja az elállási jogát, jogosult ezzel egyidejűleg az árut visszaadni a vállalkozásnak.

  7.12.    Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

  7.13.    Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  7.14.    A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

  7.15.    A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

  7.16.    A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  7.17.    Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére. 

  7.18.    A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

  7.19.    A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

  7.20.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el

  7.21.    Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

  7.22.    Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

  7.23.    Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

  7.24.  (Csak akkor alkalmazandó, ha Szolgáltató szolgáltatást is nyújt az értékesítés mellett.) Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

  7.24.    Elállási jog gyakorlásának a menete:

  7.24.1.    Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

  7.24.2.    Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

  7.24.3.    A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő közvetlen költségeket. Ha a vállalkozás az árut üzlethelyiségben is értékesíti, és a fogyasztó a vállalkozás üzlethelyiségében személyesen gyakorolja az elállási jogát, jogosult ezzel egyidejűleg az árut visszaadni a vállalkozásnak.

  7.24.4.    A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

  7.24.5.    Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

  8. SZAVATOSSÁG

  Hibás teljesítés

  A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

  Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

  Kellékszavatosság 

  8.1.    Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

  8.2.    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy  – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

  A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

  a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

  b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

  c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

  d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

  Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

  A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

  Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

  A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

  A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

  A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

  Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

  Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

  a) a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és

  b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

  8.3.    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

  Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető).

  Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

  a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

  b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

  következik be vagy válik felismerhetővé.

  8.4.    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

  Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

  8.5.    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül)? 

  A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

  Termékszavatosság 

  8.6. Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával és milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

  Ingó dolog hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint - a kellékszavatossági jogát gyakorolhatja, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Termékszavatossági igényként a Fogyasztó a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  8.7. Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.

  8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  8.9. Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  8.10. Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?

  Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.

  8.11. A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy a Fogyasztó ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

  8.12.   A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 1 éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez alapján a Szolgáltató nem tartozik szavatossággal, illetve jótállással, ha bizonyítani tudja, hogy a kár a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

  9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

  (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

  9.1.    Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

  9.2.    A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

  9.3.    A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

  9.4.    A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

  9.5.    A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

  9.6.    Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

  9.7.    A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

  9.8.    A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

  10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  10.1.    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  10.2.    Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

  10.3.    Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  10.4.    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

  10.5.    Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

  10.6.    Szolgáltató a webshopban található termékekhez  való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

  10.7.    Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

  10.8.    Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

  11. PANASZKEZELÉS RENDJE

  (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

  11.1.    Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

  11.2.    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

  11.3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban írásban érdemben igazolható módon megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  11.4.    Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint (általános alávetési nyilatkozatot Szolgáltató nem tett):

  11.5.    A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

  A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok
   
  11.6.    A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

  Békéltető testület neve

  Békéltető testület székhelye, címe:

  Illetékességi terület

  Budapesti Békéltető Testület

  Budapest
  Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  Elnök: Dr. Inzelt Éva VeronikaHonlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Budapest

  Baranya Vármegyei Békéltető Testület

  Pécs
  Baranya Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
  Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
  Fax száma: (72) 507-152
  Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
  Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
  E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
  kerelem@baranyabekeltetes.hu

  Baranya vármegye,

  Somogy vármegye,

  Tolna vármegye

  Borsod-Abaúj-Zemplén
  Vármegyei Békéltető Testület

  Miskolc
  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek);
  501-871 (folyamatban lévő ügyek)
  Elnök: Dr. Tulipán Péter
  Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,

  Heves vármegye,

  Nógrád vármegye

  Csongrád-Csanád Vármegyei
  Békéltető Testület

  Szeged
  Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  Fax száma: (62) 426-149
  Elnök: Dr. Horváth Károly
  Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

  Békés vármegye,

  Bács-Kiskun vármegye,

  Csongrád-Csanád vármegye

  Fejér Vármegyei Békéltető Testület

  Székesfehérvár
  Fejér Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310
  Fax száma: (22) 510-312
  Elnök: Dr. Vári Kovács József
  Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
  E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

  Fejér vármegye,

  Komárom-Esztergom vármegye,

  Veszprém vármegye

  Győr-Moson-Sopron Vármegyei
  Békéltető Testület

  Győr
  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-217
  Elnök: Dr. Bagoly Beáta
  Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

  Győr-Moson-Sopron vármegye,

  Vas vármegye,

  Zala vármegye

  Hajdú-Bihar Vármegyei
  Békéltető Testület

  Debrecen
  Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
  Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
  Fax száma: (52) 500-720
  Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
  Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
  E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,

  Hajdú-Bihar vármegye,

  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

  Pest Vármegyei Békéltető Testület

  Budapest
  Pest Vármegyei Békéltető Testület
  Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
  Telefonszáma: +36 1 792 7881
  Elnök: Dr. Koncz Pál
  Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu;
  www.panaszrendezes.hu
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Pest vármegye

   

  11.7.    A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  A békéltetői testületi eljárásban, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

  a)  kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha

  aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a 36/C. § szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

  ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot, vagy

  b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

  11.8.    Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

  11.9.    A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

  11.10.    A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles Fgytv-ben meghatározott tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

  11.11.    Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
  •    az eljáró bíróságot;
  •    a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
  •    az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
  •    azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  •    a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
  A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

  12. SZERZŐI JOGOK

  12.1.    Miután a https://www.shop.urilcard.com, https://www.urilcard.com , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.shop.urilcard.com, https://www.urilcard.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül - kivéve a jogi dokumentumokat, hiszen Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

  12.2.    A https://www.shop.urilcard.com, https://www.urilcard.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  12.3..    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

  12.4.    Tilos a https://www.shop.urilcard.com, https://www.urilcard.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.shop.urilcard.com, https://www.urilcard.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

  12.5.    A https://www.shop.urilcard.com, https://www.urilcard.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  12.6.   Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

  13. ADATVÉDELEM

  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://api.virtualjog.hu/api/v1/document/2287?access-token=2777b0381483181f2d4c0f1e85cf88af


  Budapest, 2022. március 17.

  Elállási nyilatkozat minta

  (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

   

  Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám): Urilcard Korlátolt Felelősségű Társaság , 1174 Budapest, Kvasz András utca 8. Fsz. 1. ajtó , info@urilcard.com , +36301832884

   

  Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

   

  Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

   

  Fogyasztó(k) neve:

   

  Fogyasztó(k) címe:

   

  A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

   

  Dátum:  1. számú melléklet

  Az Urilcard alkalmazásra vonatkozó ÁSZF

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  A jelen okiratban foglaltak mint általános szerződési feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező melléklet – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozzák az Urilcard Korlátolt Felelősségű Társaság − a továbbiakban: Szolgáltató – által, a www.shop.urilcard.com elérési cím alatt üzemeltetett internetes termékértékesítő portálon – a továbbiakban: Webshop – keresztül vásárolt, elektronikus úton történő használatot biztosító névjegykártya − a továbbiakban: Urilcard − használatával összefüggésben, a Szolgáltató által biztosított elektronikus felület − a továbbiakban: Webes Applikáció − és az ezen keresztüli, a Felhasználó részére nyújtott egyedi elektronikus tárhely mint felhasználói fiók − a továbbiakban: Profil − felhasználására vonatkozó feltételeket. A szerződésben alkalmazott fogalmak meghatározásai

  1. Regisztráció: A Profil aktiválása. A regisztráció az Urilcard Felhasználó részére történő értékesítését követően, a megvásárolt Urilcardhoz hozzárendelt egyedi, öt (5) számjegyű PIN kód regisztrációs felületen történő megadása, valamint a regisztrációs felületen a Felhasználó által megadott adatoknak (név, e-mail cím, felhasználónév, titulus, BIO, jelszó) a megfelelő rubrikákba történő kitöltésével és a „Regisztráció”- ra kattintás útján valósul meg. A PIN kódot a megvásárolt Urilcard mellett a küldemény (csomag) papír alapon tartalmazza.

  2. Bejelentkezés: A regisztrációt követően a Felhasználó által a regisztráció során rögzített felhasználónév és jelszó megadása útján a Profilra történő belépés.

  3. Felhasználó: az a tizennegyedik (14.) életévét betöltött természetes személy, illetve azon jogi személy, aki az általa a Szolgáltatótól megvásárolt Urilcard használata útján a Profilra regisztrál, valamint a regisztrációt követően a Profilra bejelentkezik, a Profilt használja és kezeli.

  4. Látogató: az a tizennegyedik (14.) életévét betöltött természetes személy, illetve azon jogi személy, aki nem rendelkezik Urilcard-al és Profillal, azonban az Urilcard beolvasásához kompatibilis elektronikus eszközzel a Webes Applikáción keresztül a Felhasználó Profilját, illetve azon a Felhasználó által közzétett adatokat eléri és megismeri.

  5. Profil: a Szolgáltató által biztosított, a Webes Applikáción keresztül elérhető, a Felhasználó részére generált, egyedi elektronikus felület, amelynek kizárólagos használatára és kezelésére Felhasználó jogosult.

  6. Szolgáltatás: az előzetesen megvásárolt Urilcard használatával összefüggésben, a Szolgáltató által létrehozott és üzemeltetett Webes Applikáción keresztül elérhető egyedi Profil Felhasználó általi használatának és kezelésének biztosítására irányuló szolgáltatásnyújtás.

  7. Urilcard: a Szolgáltató által a www.shop.urilcard.com elérési cím alatt üzemeltetett Webshopon keresztül megvásárolható, elektronikus úton történő használatot biztosító, plasztik alapú névjegykártya, amelynek megvásárlása esetén Felhasználó a Szolgáltatást és a Profil használatát igénybe venni jogosult.

  8. Webes Applikáció: a Szolgáltató által létrehozott és üzemeltetett elektronikus felület, amelyen keresztül Felhasználó a Profilra regisztrálni és bejelentkezni, a bejelentkezést követően pedig a Profilt használni és egyedileg testreszabni jogosult, és amely elektronikus felületen keresztül, az Urilcard fizikai használata útján a további Felhasználók, valamint a Látogatók Felhasználó Profilját megtekintik.

  2. Az ÁSZF hatálya és módosíthatósága

  2.1. Az ÁSZF a Felhasználók részére, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének szabályait tartalmazza.

  2.2. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és Felhasználóra terjed ki. Amennyiben Felhasználó a Webes Applikáción keresztül belép a Profilra vagy Látogató a Webes Applikáción keresztül a Profil tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása feltételét képezi a Webes Applikáció, valamint a Profil használatának.

  2.3. Az ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is.

  2.4. Az ÁSZF módosítása: − Szolgáltató jogosult egyoldalúan írásban módosítani az ÁSZF-et. − az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról Szolgáltató Felhasználót és Látogatót tájékoztatja a Webes Applikáción keresztül, közzététel útján.

  2.5. A visszakereshetőség érdekében Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.

  2.6. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

  3. Az ÁSZF által szabályozott jogviszony létrejötte

  3.1. Szolgáltató a Felhasználó részére elektronikus tárhelyfelület nyújtásával kapcsolatos szolgáltatást biztosít. A Szolgáltatás keretében Felhasználó az Urilcard megvásárlása mellett, az Urilcardhoz generált Profil használatára jogosult, amely Profil a Webes Applikáción keresztül történő Regisztrációval és Bejelentkezéssel válik hozzáférhetővé. Felhasználó kizárólag az Urilcard megvásárlása ellenében jogosult a Profilra regisztrálni, bejelentkezni, azt használni, illetőleg egyedileg testreszabni.

  3.2. A Szolgáltatás célja olyan egyedi „elektronikus névjegykártyaként” funkcionáló Profil mint kapcsolattartást és elérhetőséget biztosító adattár Felhasználó részére történő nyújtása, amely az Urilcard használata útján a Profil mint irányított oldal („landing page”) elérésével közvetlen, hatékony és azonnali elektronikus úton történő adatmegosztást tesz lehetővé Felhasználó részére, az információáramlás és a közvetlen kapcsolatfelvétel gyorsításának elősegítése érdekében.

  4. A Profil Felhasználó általi használatára vonatkozó rendelkezések Felhasználó a Profilra regisztrálni az Urilcard megvásárlását követően, az alábbiak szerint jogosult.

  4.1. Szolgáltató az Urilcard Felhasználó részére történő értékesítésével egyidejűleg, a megvásárolt Urilcardhoz hozzárendelt egyedi, öt (5) számjegyű PIN kódot az Urilcardot tartalmazó küldeménybe foglaltan, papír alapon megküldi a Felhasználó részére.

  4.2. A regisztrációs felületet a Felhasználó az Urilcard QR kód, valamint NFC alapú elektronikus beolvasása útján érhető el.

  4.3. A Regisztráció az Urilcard Felhasználó részére történő értékesítését követően, a megvásárolt Urilcardhoz hozzárendelt egyedi, öt (5) számjegyű PIN kód regisztrációs felületen történő megadása, valamint a regisztrációs felületen a Felhasználó által megadott adatoknak (név, e-mail cím, felhasználónév, titulus, BIO, jelszó) a megfelelő rubrikákba történő kitöltésével és a „Regisztráció”-ra kattintás útján valósul meg. Felhasználónak a Profilra történő regisztrációját követően a Felhasználó részére legyártott és értékesített Urilcard a Felhasználó által rögzített felhasználónév alapján, a Felhasználó által létrehozott egyedi Profilhoz kerül hozzárendelésre.

  4.4. Felhasználó az általa megadott család- és utónevet és felhasználónevet csak egyszeri alkalommal jogosult rögzíteni, azok a rögzítést követően Felhasználó által nem módosíthatóak.

  4.5. A Felhasználó által a Regisztráció során rögzített felhasználónév alapján Felhasználó személyes, egyedi azonosítására alkalmas Profilját Szolgáltató a Felhasználó által megvásárolt Urilcard-hoz elektronikus úton hozzárendeli, amely hozzárendelést követően az Urilcard a Felhasználó által a Profilon közzétett adatoknak elektronikus úton történő megosztását és elérését biztosítja.

  4.6. Felhasználó, a Regisztrációt követően, a Profilra történő Bejelentkezés útján Profiljának egyedi testreszabására jogosult a Profilon elérhető ikonok és gombok alkalmazása útján. Felhasználó a Profilon az általa megadott és rögzített elérhetőségek, kapcsolattartásra vonatkozó adatok (pl.: e-mail cím, telefonos elérhetőség, weboldal elérhetőség) térképes lokáció, hivatkozási linkek, social media (pl.: Facebook fiók, Instagram fiók) és további, elektronikus úton elérhető kapcsolódási felületek megosztására jogosult. A Profil Felhasználó egyedi adattartalommal történő feltöltésével Felhasználó személyes, „elektronikus névjegykártyájaként” funkcionál.

  4.7. Felhasználó bármikor jogosult az általa a Profilon közzétett, a 4.6. pont szerinti adatokat egyedileg módosítani, további, új adatot közzétenni, illetőleg a már meglévő adatot a Profilról törölni.

  4.8. A használatban lévő Profil a munkamenet lejártakor kijelentkezik, annak használata a böngészőprogram, valamint a Webes Applikáció újbóli megnyitását követően, ismételt, Felhasználó általi Bejelentkezés útján biztosított.

  5. Az Urilcard Felhasználó általi használatára vonatkozó rendelkezések

  5.1. Felhasználó az Urilcard fizikai használata útján Profiljának további Felhasználók és a Látogatók részére történő megosztására jogosult. A megosztás a Webes Applikáción keresztül, a Webes Applikáció felismeréséhez és futtatásához kompatibilis elektronikus eszköz − a továbbiakban: kompatibilis eszköz − esetén, elektronikus beolvasás, vagy a Profil elérési linkjének webes böngészőprogramon keresztüli megnyitása útján történik. A beolvasás −−az Urilcard-nak az kompatibilis eszközhöz történő érintésével, illetőleg megfelelő hatótávolságon belüli közelítésével valósul meg. Az Urilcard a Regisztrációt követően válik használhatóvá.

  5.2. A Webes Applikáció felismerésére és futtatására alkalmas kompatibilis eszköznek minősül minden NFC alapú, valamint QR kód beolvasásra, illetve böngészőprogram futtatására képes elektronikai eszköz.

  6. A Felhasználók és a Szolgáltató általános jogai és kötelezettségei

  6.1. Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele keretében lehetőséget biztosít Felhasználónak arra, hogy a Profilon a 4.6. szerinti adatokat közzétegye. Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a Profilon közzétett adatokat − az arra történő belépés mellőzésével − ellenőrizze. Az ellenőrzés során, amennyiben Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó által közzétett adatok olyan kirívóan kéretlen, sértő, illetőleg jogszabályba ütköző tartalmat tesznek elérhetővé, Szolgáltató jogosult az erre irányuló adatot egyoldalúan, indokolás nélkül törölni a Felhasználó Profiljáról vagy az ahhoz történő hozzáférés biztosítását a továbbiakban megtagadni.

  6.2. Szolgáltató jogosult a szerződés megkötését megtagadni, ha Felhasználónak az Urilcard megvásárlása vonatkozásában korábban megkötött szerződésből eredően bárminemű díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, valamint ha korábban a Felhasználó jogellenes – így különösen, de nem kizárólagosan a 6.1. pont szerinti adatok közzétételére irányuló – magatartást tanúsított.

  6.3. Felhasználó köteles a Szolgáltatást az ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon igénybe venni.

  6.4. A Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet-hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, kompatibilis eszközök, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása Felhasználó feladata.

  6.5. Felhasználó köteles a Szolgáltatás igénybevétele, a Webes Applikáció és a Profil használata során az ÁSZF-ben foglalt szabályokat betartani, illetve köteles tartózkodni Szolgáltató jóhírnevének, illetve üzleti érdekeinek megsértésétől. Amennyiben Felhasználó magatartása, írásbeli vagy szóbeli kommunikációja vagy egyéb eljárása Szolgáltató üzleti érdekeit, jóhírnevét sérti vagy veszélyezteti, esetleg az egyéb Felhasználók részéről a Szolgáltatóval kapcsolatosan hátrányos megítélést eredményezhet, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználótól a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, a vele kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani.

  6.5.1. Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző igénybevétel esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen igénybevétel miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag Felhasználó visel. Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

  6.5.2. A www.shop.urilcard.com mint Weboldal, valamint az Urilcardhoz hozzárendelt Webes Applikáció és Profil szerzői jogi védelmet élvez, felhasználásuk − különösen, de nem kizárólagosan bármilyen úton történő reklámcélú közzétételük, ide nem értve a Profil linkjének Felhasználó közösségi médiafelületen kezelt fiókján történő közzétételét − kizárólag Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges.

  6.5.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webes Applikáció bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Webes Applikáció szerkesztésének, tartalma meghatározásának, esetleges módosításának, illetve terjesztésének tekintetében. Szolgáltató ekként fenntartja a jogot, hogy a Webes Applikáció tartalmát, elrendezését − különösen, de nem kizárólagosan annak, valamint a Profilnak a felületi, esztétikai megjelenését, design elemeket, elérhető funkciókat − bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét az ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. Szolgáltató nem garantálja, hogy a Webes Applikációhoz való hozzáférés mindenkor akadály- és zökkenőmentes lesz, az esetleges üzemzavarokból eredő károkért, illetőleg harmadik személy általi − a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső, Szolgáltató által előre nem látható, elháríthatatlan − külső behatás következtében bekövetkezett károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.

  7. Szolgáltatási díj

  7.1. Szolgáltató a Profil használatának Felhasználó általi ellenértékeként fizetendő díjat nem számít fel, az Urilcard megvásárlása során Felhasználó által megfizetett vételár a Profil használatának ellenértékét is magában foglalja.

  7.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webes Applikáció fejlesztése esetén, az általa nyújtandó többletszolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele során, a többletszolgáltatás ellenértékeként a későbbiekben külön díjat számítson fel. Szolgáltató ezen többletszolgáltatások elérhetőségéről, azok használatának feltételeiről és szolgáltatási díjáról késedelem nélkül tájékoztatja Felhasználót, a Webes Applikáción keresztül történő közzététel útján.

  8. Felelősség

  8.1. Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a Profilnak a Regisztrációt követően a Felhasználó által egyedileg személyre szabott és közzétett adatok, valamint a Profilon rögzített tartalom közzétételéből, helytelen vagy valótlan tartalmából eredő, vele szemben támasztott harmadik személyt ért sérelemmel kapcsolatos valamennyi kártérítési és kártalanítási igény tekintetében. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen pont szerinti igények kifejezetten a közzétevő Felhasználót terhelik azzal, hogy amennyiben a jelen pont szerinti igények kötelezettje Szolgáltató lenne, úgy Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatót mentesíti a felelősség alól és a vele szemben támasztott igényért helytáll.

  8.2. A tizennyolcadik (18.) életévét be nem töltött Felhasználó − tekintettel korlátozottan cselekvőképes személyi állapotára − a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére és belátása szerint, törvényes képviseletére jogosultjának hozzájárulása mellett jogosult igénybe venni. Szolgáltató a jelen pont szerinti használattal összefüggésben felmerülő károk − ideértve a 8.1. pontban foglaltakat is − felelősségét kizárja.

  9. Szellemi alkotások

  Szolgáltatót kizárólagos, a szerzői jog részjogosítványait képező vagyoni jogok illetik meg a Webshop, a Webes Applikáció, a Profil, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a szoftvereire, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezi, hogy Szolgáltató felhasználási jogot vagy bármely jogot, részben vagy egészben, enged át a szellemi alkotásaira vonatkozóan, beleértve azt is, hogy tilos különösen a forráskód bármilyen módon történő felhasználása, visszafejtése, visszafordítása, vagy a szerzői jogok bármely más módon történő megsértése.

  10. Vegyes rendelkezések

  10.1. Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem vonja maga után a szerződés többi részének érvénytelenségét.

  10.2. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

  10.3. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Webes Applikáció elektronikus úton történő kommunikációs felületének (e-mail üzenetek) tárhelyszolgáltatását a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., cégjegyzékszám: 01-09-909968, e-mail: info@tarhely.eu ), a Webes Applikáció tárhelyének szolgáltatását a RACKFOREST ZRT. (Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001., Adószám: 32056842-2-41, Központi telefonszám: +36 1 211 0044, E-mail: info@rackforest.com) látja el.

  10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás megrendelése során sérelmet szenved, úgy panaszát Szolgáltatóval elektronikus úton, az info@urilcard.com e-mail címre küldött elektronikus levél megküldésével közölheti. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerinti panaszt a beérkezéstől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, valamint arra elektronikus úton választ ad.

  Korábban hatályos ÁSZF (2020.10.30.-2021.05.27.) elérhetősége: https://urilcard.com/assets/documents/urilcard_aszf_2020.pdf

  Korábbi Urilcard.com ÁSZF verziók

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2024.06.18